Själavård

Vad är kristen själavård?

Många troende vet vad ordet själavård är och står för, men då alla människor kan behöva själavård så vill vi här förklara vad själavård är.

Kristen själavård vilar på kristen tro med dess människosyn och tron att det finns en Gud som är engagerad i varje människas liv. Det som utmärker en god själavård är också att man tar hänsyn till alla delar av vad det är att vara människa, såväl själsliga och kroppsliga som sociala och andliga aspekter – alltså en helhetssyn på människan. Målet är att människan ska hitta hem både till sig själv och Gud, samt utvecklas i relationen till sina medmänniskor.

Möjligheter till hjälp

Alltsedan starten av Volvoanställdas Kristna Gemenskap (VKG) har själavård varit ett prioriterat område. Du som arbetar på Volvo oavsett bolag har möjligheter att få hjälp i frågor som rör ditt personliga liv.

Själavårdare

Vi har en själavårdare som finns på Volvo som heter Britt Zachrisson. Hon har telefonnummer 073-6501681, och du kan ringa till henne och boka tid. Samtalen är kostnadsfria.