Om oss

 • Söker du kristen gemenskap på jobbet?
 • Vill du finna meningen med livet tillsammans med andra i en varm gemenskap?
 • Behöver du någon att tala med eller vill du finnas till för andra?

Kom till en gospellunch, en  lunchandakt, eller ring eller skicka ett mail till någon av våra kontaktpersoner!

Volvoanställdas Kristna Gemenskap (VKG)
Volvoanställdas Kristna Gemenskap, VKG, är en kristen förening på Volvo i Göteborg. Föreningens syfte är att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad på Volvo, dvs att verka för Guds rike på Volvo. Vi vänder oss till alla som har sin yrkesverksamhet på något företag som har Volvo i sitt företagsnamn.

Våra kärnverksamheter är:

  • Andakter med förbön.
  • Att bygga ett nätverk bland kristna på Volvo.
  • Evangelisation.
  • Själavård.

VKG är också en del av nätverket, Göteborgsföretagens Kristna Gemenskap, som är ett nätverk för kristna arbetsplatsgrupper
i Göteborg, t.ex. EKG (Ericssons Kristna Grupp) och Allkristna Polisföreningen.
Vår tro:

Gud
Fadern och Sonen och den helige Ande är den ende sanne Guden, evig, oföränderlig och överallt närvarande, helig och allsmäktig, barmhärtig och kärleksfull.

Bibeln
Hela Bibeln är Guds inspirerade och tillförlitliga ord, den högsta och avgörande normen för människans tro och liv. Bibeln förstås utifrån sitt eget vittnesbörd om Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Guds ord är verksamt: det avslöjar och dömer, befriar och upprättar, och skapar så en sann tro.

Skapelsen
Gud har skapat hela världen och uppehåller den. Varje människa är skapad till hans avbild, till att vara föremål för hans kärlek, ära honom, ha evigt liv i gemenskap med honom, älska sina medmänniskor och förvalta skapelsen.

Synden
Sedan syndafallet är hela mänskligheten ett släkte av syndare, vilka står med sin skuld under Guds vrede och dom, utan möjlighet att frälsa sig själva.

Jesus
Jesus är Messias, Guds son, sann Gud och sann människa, avlad av den helige Ande och född av jungfrun Maria. Han levde ett syndfritt, genuint mänskligt liv. Han dog på ett kors, uppstod kroppsligen från döden och upptogs till himlen för att som Herre regera över allt skapat och en dag återkomma i härlighet.

Försoningen
Genom sin offerdöd på korset i vårt ställe har Jesus Kristus en gång för alla försonat hela världen med Gud och vunnit seger över synden, döden och djävulen.

Rättfärdiggörelsen
Rättfärdiggörelsen är Guds handling av oförtjänt nåd. Den rättfärdighet som Jesus Kristus vunnit åt oss tillräknas oss endast genom tron. Därigenom kan vem som helst få alla sina synder förlåtna och förklaras rättfärdig inför Gud. Så är den som tror på Jesus i sig själv syndare men i honom fullkomligt rättfärdig.

Omvändelsen
För att bli frälst måste varje människa vända om från synden och tro på Jesus Kristus. Den helige Ande verkar genom Guds ord både omvändelse och tro, tar genom dopet och tron sin boning i människan, föder henne på nytt och inlemmar henne i Kristi kyrka.

Helgelse
I den pånyttfödda människan verkar den helige Ande en växande Kristuslikhet i sinnelag och handling. Den gamla människan skall ständigt dödas och den nya människan tillväxa, i väntan på slutgiltig förvandling vid Kristi återkomst.

Kyrkan
Den heliga universella kyrkan, Kristi kropp, är gemenskapen av alla som tror på Jesus Kristus. Den uppehålls och förnyas av den helige Ande genom ordet, dopet och nattvarden.

Missionen
Jesus Kristus är världens ende Frälsare och rätte Herre. Han har gett sin kyrka uppdraget att genom evangelium göra alla folk till lärjungar och har utgjutit sin Ande som utrustar med kraft och gåvor för detta. Varje lem i Kristi kropp har del i såväl uppdraget som utrustningen.

Förvaltarskapet
Jesus Kristus är Herre över den kristnes hela liv. I Kristus förnyas uppdraget, givet till hela mänskligheten, att förvalta skapelsen, ta ansvar i samhälle och värld samt bekämpa alla former av ondska och orättfärdighet fram till den dag då denna värld förgås. Då kommer Gud att skapa nya himlar och en ny jord där fullkomlig rättfärdighet råder.

Gudsriket
Guds Rike är nu mitt ibland oss som ett nådens och förlåtelsens rike men har ännu ej kommit i sin fulla härlighet. Kristna delar ännu den fallna skapelsens villkor av svaghet och förgänglighet och får lida med Kristus, men mitt i detta uppenbaras rikets frälsande kraft. När tecken och under sker i Jesu namn, är det en försmak av den kommande härligheten.

Jesus återkomst
Vid tidens slut skall Jesus Kristus synligen återkomma. På hans ord skall alla döda kroppsligen uppstå. Då skall han rättvist döma varje människa till att för evigt leva med Gud eller vara skild från honom, och upprätta riket i fullkomlighet.

Länkar

Andra kristna arbetsplatsgrupper/arbetslivsgrupper/skolgrupper

Chalmers Kristna
Grupp

Credo
Full Gospel Business Men’s Fellowship
International

International Christian Chamber of Commerce

Bibelresurser

Svenska Folkbibeln
Bibel 2000

Kristna organisationer

Oasrörelsen
Sverigebönen

Församlingar

Buråskyrkan (Göteborg)
Fisher’s Creek International Fellowship
Opalkyrkan (Västra Frölunda, Göteborg)
Saron (Göteborg)
Smyrna (Göteborg)
Vallhamrakyrkan (partille)

Kristna tidningar på nätet

Dagen
Världen Idag